לוח חופשות משרד החינוך

לוח חגים, מועדים וחופשות לשנת הלימודים תשע"ט

 

1. פתיחת שנת הלימודים התשע"ט: פתיחת שנת הלימודים, בבתי-הספר העל-יסודיים,  יתחילו ביום ראשון, כ"ב באלול התשע"ח, 2 בספטמבר 2018, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבו
 
2. ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ח עד ב' בתשרי התשע"ט, 09-11 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט, 12 בספטמבר 2018.
 
3. יום הכיפורים ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשע"ט, 18-19 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"א בתשרי התשע"ט, 1 באוקטובר 2018.
 
4. סוכות ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ט, 23 בספטמבר 2018, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ט, 2 באוקטובר 2018. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ט, 3 באוקטובר 2018.
 
5. חג הסיגד יום רביעי, כ"ט במרחשוון התשע"ט, 7 בנובמבר 2018. 
 יום לימודים רגיל.
 
6. חנוכה: מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט, 4 בדצמבר 2018, עד יום שני, ב' בטבת התשע"ט, 10 בדצמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשע"ט, 11 בדצמבר 2018.
 
7. ט"ו בשבט: יום שני יום לימודים רגיל, ט"ו בשבט התשע"ט, 21 בינואר 2019.
 
8. פורים: הימים רביעי, חמישי ושישי , י"ג ו-ט"ו באדר ב' התשע"ט, 20 עד 22 במרס 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר התשע"ט, 24 במרס 2019.
 
9. פסח: מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ט, 11 באפריל 2019, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ט, 27 באפריל 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ט, 28 באפריל 2019.
 
10. יום העצמאות: יום חמישי, ד' באייר התשע"ט, 9 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ט , 10 במאי 2019. יום העצמאות נדחה.
 
10. ל"ג בעומר: יום חמישי, י"ח באייר התשע"ט, 23 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ט, 24 במאי 2019.
 
12. יום ירושלים: יום ראשון – יום לימודים רגיל, כ"ח באייר התשע"ט, 2 ביוני 2019.
 
13. חג השבועות: ערב החג, החג ואסרו חג, הימים ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ט, 8 עד 10 ביוני 2019. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ט, 11 ביוני 2019.
 
14. סיום שנת הלימודים
בבתי הספר העל-יסודיים,  תסתיים השנה ביום חמישי, י"ז בסיוון התשע"ט, 20 ביוני 2019.