דרושים: 1500 בוגרי מגמת העיצוב של 'ויצו רחובות'.

מגמת העיצוב ב'ויצו רחובות' חוגגת 35 שנהו לרגל האירוע החלו בחיפושים אחר 1500 התלמידים והמורים שלמדו במגמה בשלושת העשורים האחרונים. זה אתם? קוראים לכם